Khóa học

Khóa Học Lập Trình React Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Khóa học lập trình React cung cấp các kiến thức cơ bản và nâng cao như: Hooks, Redux, Router, RTK Query ,… Rèn luyện kỹ năng với hơn 100 bài tập thực hành và tự làm dự án thực tế ngay trong buổi học.

Khoá học React căn bản đến nâng cao
pro of online learning

Ưu điểm của khóa học

 • Cam Kết Nắm Vững Kiến Thức React Sau Khi Hoàn Thành Khóa Học.
 • Thời gian học tập linh động, có thể học bất kỳ thời điểm nào.
 • Không bị giới hạn địa lý, nơi nào cũng có thể học được.
 • Được tư vấn thời gian biểu học tập phù hợp với quỹ thời gian của bạn.
 • Chủ động học theo tiến độ riêng.
 • Quá trình học tập của bạn sẽ được theo sát bởi đội ngũ LetDiv.
 • Giảng viên review từng dòng code. Hỗ trợ nhanh chóng nếu gặp khó khăn, và hỗ trợ cho đến khi học viên hiểu rõ 100% vấn đề.
 • 395 học viên tốt nghiệp
 • Thời lượng hỗ trợ: Trọn đời
 • Hình thức: Online 1 kèm 1
 • Học phí: Chi tiết
Đăng Ký Ngay Tư vấn Thêm

Hệ Thống Bài Tập Khoa Học

👉  Rèn luyện với hơn 1000 bài tập được chọn lọc kỹ từ cơ bản đến nâng cao.

👉  Hệ thống bài tập được sắp xếp liên quan lẫn nhau giúp bạn tiếp cận vấn đề một cách dễ dàng.

👉  Học lý thuyết đến đâu, làm ngay bài tập đến đó để có thể nắm vững kiến thức.

✅  Đặc biệt: Không còn nỗi lo “học mới quên cũ” với phương pháp 3:7. Nghĩa là khi thực hành, hệ thống sẽ cung cấp 7 phần là kiến thức mới và 3 phần là kiến thức đã học để giúp bạn ôn tập tốt hơn và tự tin hơn.

✅  Các bài tập thuộc phần ôn tập sẽ được cung cấp dựa trên những kiến thức mà bạn chưa nắm vững trước đó (thông qua dữ liệu của hệ thống theo dõi rèn luyện).

Cam kết của khóa học

Khóa học lập trình React phù hợp với ai?

 • Có đam mê thiết kế, lập trình web.
 • Tự học React nhưng mà vẫn chưa cảm thấy tự tin.
 • Cảm thấy khó hiểu với các kiến thức như: Hooks, Redux,…
 • Muốn tìm hiểu một trong những Framework Frontend mạnh nhất hiện nay.
 • Học viên có định hướng trở thành lập trình viên Frontend hoặc Fullstack.
 • Có quỹ thời gian tối thiểu 45 phút / ngày.

BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC NHỮNG GÌ ?

 • Xây dựng dự án quy mô doanh nghiệp bằng React và triển khai lên cloud ngay trong buổi học.
 • Cách tối ưu performance và khả năng kế thừa, mở rộng.
 • Các chức năng mới nhất của React như Hooks, Context API, Suspense, React Lazy,…
 • Sử dụng thành thạo hệ sinh thái trong React từ zero.
 • Sử dụng Redux, Redux Thunk và Redux RTK Query.
 • Quản lý state một cách hiệu quả.
 • Làm thế nào để làm việc với các lập trình viên trong team hiệu quả.
 • Các Design Pattern phổ biến của React.
 • Học cách viết CSS trong JS với Styled-components.
 • Routing với React Router v6.
 • Testing ứng dụng với Jest, Enzyme và snapshot testing.
Bạn sẽ học được những gì

Quy trình đào tạo 1 kèm 1

quy trinh dao tao

Hệ thống Training bài bản riêng từng học viên

training system của letdiv

 Nội dung khóa học

Khái Niệm Nền Tảng
 • Tại sao nên sử dụng React.
 • Tìm hiểu cơ chế Imperative và Declarative.
 • Cấu trúc Component.
React Cơ Bản
 • Cài đặt môi trường.
 • Giới thiệu cấu trúc folder của React.
 • Tìm hiểu App component.
 • Khai báo một component.
 • Tìm hiểu JSX.
 • Hiển thị array trong react.
 • Refs, fragment.
 • Truy vấn dữ liệu từ máy chủ.
 • Kỹ thuật phân chia component chuyên nghiệp.
 • State và Props nâng cao.
 • Render có điều kiện.
 • Các lifecycle methods của component.
 • Ứng dụng làm project danh sách sản phẩm.
React Hooks
 • Giới thiệu react hooks.
 • useState() hook.
 • useEffect() hook.
 • Thiết lập lifecycle methods bằng useEffect().
 • Tự tạo hook (Custom hook).
React Router 6.x
 • Cài đặt thư viện react router 6.x.
 • Cấu hình router cho dự án.
 • Sử dụng createBrowserRouter() để thiết lập đường dẫn.
 • Xử lý hiển thị trang báo lỗi (Errors).
 • Thiết lập template với nested routes.
 • Tạo và truy vấn parameters.
 • Active link styling.
 • Index routes.
 • Quản lý history stack
Redux Cơ Bản
 • Tổng quản Redux.
 • Kiến thức nền tảng.
 • Thuật ngữ trong Redux.
 • Các nguyên lý cần nắm vững khi làm việc với Redux.
 • Cài đặt thư viện Redux và thiết lập cấu trúc dự án.
 • Thiết lập store, actions, store, selectors.
 • Tìm hiểu Middleware.
 • Debug với Redux DevTools.
 • Sử dụng thư viện react-redux để tích hợp Redux vào UI.
 • Đọc dữ liệu từ Redux state bằng useSelector().
 • Dispatching actions.
 • Kỹ thuật tối ưu useSelector()
Redux Nâng Cao
 • Xử lý logic bất đồng bộ bằng Redux Thunk.
 • Truy vấn dữ liệu từ máy chủ.
 • Các patterns phổ biến trong Redux.
 • Hạn chế số lần re-render bằng thư viện reselect.
 • Normalized state
Redux Toolkit
 • Cài đặt thư viện @reduxjs/toolkit.
 • Thiết lập store.
 • Tối ưu packages trong dự án.
 • Thiết lập các slice.
 • Immutable updates với Immer.
 • Thiết lập Thunks.
 • Normalizing State.
Redux Toolkit: RTK Query Cơ Bản
 • Giới thiệu RTK Query.
 • Cơ chế RTK Query Caching.
 • Cấu hình RTK Query vào trong dự án.
 • Hiển thị danh sách dữ liệu từ máy chủ.
 • Sort dữ liệu.
 • Hiển thị dữ liệu chi tiết từ máy chủ.
 • Thêm mới dữ liệu vào hệ thống máy chủ.
 • Refreshing cached data.
Redux Toolkit: RTK Query Nâng Cao
 • Cập nhật dữ liệu có sẵn trong hệ thống máy chủ.
 • Cơ chế cache dữ liệu của RTK Query.
 • Quản lý danh sách dữ liệu (fetch, select, inject).
 • Thao tác với dữ liệu trả về (transform, normalize, select,…).
 • Cơ chế cache nâng cao.
 • Tìm hiểu phương pháp optimistic update
Styled Component
 • Giới thiệu thư viện styled-component.
 • Cài đặt thư viện styled-component.
 • Khai báo styled component.
 • Thao tác với props.
 • Kế thừa trong styled component.
 • Các lưu ý khi sử dụng styled component.
 • Thao tác pseudo-element, pseudo-class, và nesting selectors.
 • Css helper
Context API
 • Giới thiệu Context.
 • useContext() hook.
 • Context Consumer và Context Provider.
 • So sánh giữa Redux và Context API.
Tối Ưu Ứng Dụng React
 • Kỹ thuật lazy load.
 • Suspense component.
 • React.memo().
 • Sử dụng React DevTools để đo lường hiệu suất.
 • useCallback() hook.
 • useMemo() hook.
 • React Profiler.
Testing
 • Các kiểu test trong React.
 • Các thư viện dùng để test.
 • Tìm hiểu integration test.
 • Tìm hiểu unit test.
 • Tìm hiểu automation test.
 • Test các logic bất đồng bộ.
 • Mocks và Spies.
 • Giới thiệu Enzyme.
 • Snapshot testing và code coverage.
 • Testing stateful components.
 • Testing redux.
Project Cuối Môn
 • Giảng viên hướng dẫn lựa chọn đề tài.
 • Sử dụng phần mềm draw.io để phác họa dự án.
 • Mô tả các chức năng cần làm.
 • Thực hiện project với sự hỗ trợ của giảng viên trong 2 tháng.
 • Upload ứng dụng lên máy chủ.
 • Giảng viên đánh giá dự án.

Yêu cầu đầu vào

 • Có kiến thức JavaScript + HTML + CSS. Nếu bạn chưa có các kiến thức này vui lòng học trước Khoá Học JavaScriptKhóa Học HTML CSS.
 • Yêu cầu có máy tính cá nhân để thực hành.

Chính Sách Hỗ Trợ

 • Nếu học viên gặp khó khăn, giảng viên (trợ giảng) sẽ hỗ trợ ngay trong ngày hoặc tối đa 1 tiếng kể từ lúc học viên gửi yêu cầu.
 • Sau khi học viên nộp bài tập thì giảng viên (trợ giảng) sẽ chấm và trả kết quả ngay trong ngày hoặc tối đa 3 tiếng kể từ lúc học viên nộp bài.
 • Giảng viên (trợ giảng) sẽ xem kỹ từng dòng code trong bài tập của học viên và có kèm theo video giải thích, file đánh giá chi tiết rõ ràng để học viên biết mình cần cải thiện điều gì.
 • Bảo Hành Kiến Thức Trọn Đời. Bạn sẽ được đào tạo và hỗ trợ không có giới hạn cho đến khi hoàn thành khóa học.

Chính Sách Hoàn Tiền

 • Trong vòng 10 ngày, tính từ thời điểm bắt đầu khóa học, nếu học viên có yêu cầu hoàn tiền và chấm dứt chương trình đào tạo thì trung tâm sẽ hoàn tiền 100%.

Quyền lợi

 • Cam Kết Nắm Vững Kiến Thức React Sau Khi Hoàn Thành Khóa Học.
 • Được tư vấn chi tiết trước khi đăng ký khóa học.
 • Học ngay khi đăng ký, không cần phải chờ đợi.
 • Được đào tạo bởi giảng viên là Project Leader / Manager trong doanh nghiệp.
 • Được giới thiệu hồ sơ đến các công ty đối tác sau khi hoàn thành khóa học.
 • 395 học viên tốt nghiệp
 • Thời lượng hỗ trợ: Trọn đời
 • Hình thức: Online 1 kèm 1
 • Học phí: Chi tiết
Đăng Ký Ngay Tư vấn Thêm

Các khoá học khác

Khóa Học JavaScript

1573 học viên tốt nghiệp

Khóa Học HTML CSSS

689 học viên tốt nghiệp

Khóa Học Frontend

471 học viên tốt nghiệp

Khóa Học React

395 học viên tốt nghiệp

5 2 votes
Đánh giá
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments