Khóa học

Khóa Học Lập Trình React Online Cam Kết Việc Làm

Khóa học lập trình React cung cấp các kiến thức cơ bản và nâng cao như: Hooks, Redux, Sagas, Routing, Firebase ,… Rèn luyện kỹ năng với hơn 100 bài tập thực hành và tự làm dự án thực tế ngay trong buổi học.

Khoá học React căn bản đến nâng cao
pro of online learning

Ưu điểm của khóa học

 • Cam Kết Nắm Vững Kiến Thức React Sau Khi Hoàn Thành Khóa Học.
 • Thời gian học tập linh động, có thể học bất kỳ thời điểm nào.
 • Không bị giới hạn địa lý, nơi nào cũng có thể học được.
 • Chi phí phù hợp, không cần đầu tư quá nhiều như các chương trình học offline khác.
 • Được tư vấn thời gian biểu học tập phù hợp với quỹ thời gian của bạn.
 • Chủ động học theo tiến độ riêng.
 • Quá trình học tập của bạn sẽ được theo sát bởi đội ngũ LetDiv.
 • Giảng viên review từng dòng code. Hỗ trợ nhanh chóng nếu gặp khó khăn, và hỗ trợ cho đến khi học viên hiểu rõ 100% vấn đề.
 • Được thêm vào group dành riêng cho học viên.
Đăng Ký Ngay Tư vấn Thêm

Hệ Thống Bài Tập Khoa Học

👉  Rèn luyện với hơn 1000 bài tập được chọn lọc kỹ từ cơ bản đến nâng cao.

👉  Hệ thống bài tập được sắp xếp liên quan lẫn nhau giúp bạn tiếp cận vấn đề một cách dễ dàng.

👉  Học lý thuyết đến đâu, làm ngay bài tập đến đó để có thể nắm vững kiến thức.

✅  Đặc biệt: Không còn nỗi lo “học mới quên cũ” với phương pháp 3:7. Nghĩa là khi thực hành, hệ thống sẽ cung cấp 7 phần là kiến thức mới và 3 phần là kiến thức đã học để giúp bạn ôn tập tốt hơn và tự tin hơn.

✅  Các bài tập thuộc phần ôn tập sẽ được cung cấp dựa trên những kiến thức mà bạn chưa nắm vững trước đó (thông qua dữ liệu của hệ thống theo dõi rèn luyện).

Khóa học lập trình ReactJS phù hợp với ai?

 • Có đam mê thiết kế, lập trình web.
 • Tự học ReactJS nhưng mà vẫn chưa cảm thấy tự tin.
 • Cảm thấy khó hiểu với các kiến thức như: Hooks, Redux,…
 • Muốn tìm hiểu một trong những Framework Frontend mạnh nhất hiện nay.
 • Học viên có định hướng trở thành lập trình viên Frontend hoặc Fullstack.
 • Có quỹ thời gian tối thiểu 45 phút / ngày.

BẠN SẼ ĐƯỢC HỌC NHỮNG GÌ ?

 • Xây dựng dự án quy mô doanh nghiệp bằng React và triển khai lên cloud ngay trong buổi học.
 • Cách tối ưu performance và khả năng kế thừa, mở rộng.
 • Các chức năng mới nhất của React như Hooks, Context API, Suspense, React Lazy,…
 • Sử dụng thành thạo hệ sinh thái trong React từ zero.
 • Sử dụng Redux, Redux Thunk và Redux Saga.
 • Tích hợp GraphQL vào ứng dụng.
 • Quản lý state một cách hiệu quả.
 • Setup authentication và user accounts.
 • Sử dụng Firebase để build một ứng dụng Full-stack.
 • Làm thế nào để làm việc với các lập trình viên trong team hiệu quả.
 • Các Design Pattern phổ biến của React.
 • Học cách viết CSS trong JS với Styled-components.
 • Routing với React Router.
 • Chuyển đổi ứng dụng thành Progressive Web Apps.
 • Testing ứng dụng với Jest, Enzyme và snapshot testing.
 • Tích hợp hệ thống online payment với Stripe API.
 • Sử dụng các cú pháp ES6/ES7/ES8/ES9/ES10/ES11 để viết code gọn hơn.
Bạn sẽ học được những gì

Quy trình đào tạo 1 kèm 1

quy trinh dao tao

Hệ thống Training bài bản riêng từng học viên

training system của letdiv

Lộ trình tiết kiệm thời gian

Lo trinh tiet kiem thoi gian

 Nội dung khóa học

Giới thiệu
 • Giới thiệu tổng quan về khóa học.
 • Hướng dẫn cài đặt VS Code.
Khái Niệm Nền Tảng Của React
 • Khái niệm React.
 • Declarative vs Imperative.
 • Component Architecture.
 • Data một chiều.
 • UI Library.
React Cơ Bản
 • Cài đặt môi trường.
 • NPM vs YARN.
 • Cấu hình VSCode.
 • Hooks vs Classes.
 • Class Components.
 • Chi tiết về JSX.
 • Dynamic Content.
 • Fetching Content.
 • Cấu trúc folder cho ứng dụng.
 • State vs Props.
 • React Events.
 • Filtering State.
 • Thực hành.
 • Class Methods và Arrow Functions.
 • Deploying ứng dụng.
 • React và ReactDOM.
 • VirtualDOM + Undirectional Data Flow
 • Asynchronous setState.
 • Giới thiệu Life cycle Methods.
 • React Lifecycle Methods – Mounting.
 • React Lifecycle Methods – Updating.
 • React Lifecycle Methods – Unmounting.
 • Khi nào sử dụng function component và class component.
Dự án: Cấu Hình E-commerce Project
 • Giới thiệu tổng quan.
 • E-commerce Homepage.
 • Project Files + Modules.
 • Cấu trúc Component.
 • Homepage và Directory Component.
 • Styling Menu Items.
 • Tích hợp Google fonts.
Dự án: React Router và Routing
 • Điều hướng với React Router.
 • Tích hợp React Router vào dự án.
 • React Router Dom.
 • withRouter().
Dự án: Form + Components.
 • Setup Data.
 • Shop Page.
 • Collection Item.
 • Header Component.
 • Học cách import SVG trong React.
 • Giới thiệu Form trong React.
 • Form Input Component.
 • Custom Button Component.
Dự án: Firebase + User Authentication
 • Giới thiệu Firebase.
 • Thêm Project mới cho Firebase.
 • Google Sign In Authentication.
 • Firebase Firestore.
 • Dùng Firebase để chứa thông tin user.
 • Sign Up Component
 • Sign Up với Email và Password.
 • Sign In với Email và Password.
 • Firebase unsubscribe method.
Dự án: Redux 1
 • Giới thiệu Redux.
 • Khái niệm Redux.
 • Cài đặt Redux trong dự án.
 • Redux Actions và Reducers.
 • connect() và mapStateToProps.
 • mapDispatchToProps.
 • User Redirect và User Action Type.
 • Cart Component.
 • Cart Dropdown Component.
 • Thực thi Redux trong Cart Component.
 • Thêm Style cho Cart Component.
 • Cart Item Reducer.
 • Cart Item Component.
 • Selectors trong Redux.
 • Reselect Library.
 • User Selectors.
 • Checkout Page.
 • Extensible Code.
 • Dispatch Action Shorthand.
 • Checkout Item Component.
 • Remove Items From Cart.
 • Remove Items lúc Checkout.
Dự án: Session Storage + Persistence
 • Giới thiệu về Local Storage và Session Storage.
 • Redux Persist.
Dự án: Redux 2
 • Directory State Into Redux.
 • Collection State Into Redux.
 • Tổng kết Redux.
Dự án: Routing Nâng Cao
 • Nested Routing trong Shop Page.
 • Cải thiện tên Component.
 • Collection Routing và Selector.
 • Memoizing selectCollection và collectionUrlParam.
 • Currying.
Dự án: State Normalization
 • Data Normalization + Collection Page.
 • Luồng data trong ứng dụng.
 • Phân tích luồng data.
Dự án: Stripe Payments 1
 • Giới thiệu Stripe.
 • Tích hợp Stripe.
Dự án: Triển Khai Lên Cloud
 • Triển khai lên Heroku.
 • Liên kết Github đến Heroku.
 • Tối ưu Production Build.
Dự án: CSS trong JS với Styled-components
 • Giới thiệu styled-components.
 • Tích hợp styled-components vào ứng dụng.
Dự án: Redux Nâng Cao + Firebase
 • Chuyển Shop data lên Firebase.
 • Dùng Firebase để lấy Shop data.
 • Thêm Shop Data vào Redux.
Dự án: HOC Patterns
 • Tìm hiểu HOC Patterns.
 • Ứng dụng withSpinner HOC.
Dự án: Asynchronous Redux
 • Observables + Observer Pattern.
 • Promise Pattern.
 • Redux Thunk.
 • Debugging Code.
Dự án: Container Pattern
 • Giới thiệu Container Pattern.
 • Tích hợp Container Pattern vào dự án.
Dự án: Redux-Saga
 • Giới thiệu Saga là gì.
 • Luồng thực thi của Saga.
 • redux-saga
 • Chuyển Redux Thunk sang Saga.
 • take(), takeEvery(), takeLatest().
 • Root Saga.
 • Đăng nhập Google bằng Sagas.
 • Tạo Persistence.
 • Logout bằng Sagas.
 • Xóa toàn bộ item trong giỏ hàng bằng Saga.
 • Đăng ký bằng Saga.
Dự án: React Hooks
 • Giới thiệu React Hooks (useState).
 • Tìm hiểu tại sao nên dùng React Hooks.
 • useEffect.
 • Hook Rules.
 • Chuyển đổi Class Component với useState.
 • useEffect Cheat Sheet.
 • Custom Hooks.
 • useReducer.
Dự án: React Hooks Nâng Cao
 • React-Redux Hooks
 • useDispatch.
 • useParams.
 • useEffect.
 • useMemo.
 • useLayoutEffect.
Dự án: Stripe Payments 2 - Back-end
 • Giới thiệu Back-end là gì.
 • Xây dựng Server cơ bản cho dự án.
 • Backend Payment Route.
 • Kết nối Client đến Server.
 • Triển khai lên Production.
Dự án: Context API
 • Giới thiệu Context API.
 • Context Consumer + useContext Hook.
 • Context Provider.
 • Cart Context.
 • Provider Context Pattern.
 • Redux vs Context API.
Dự án: GraphQL + Apollo
 • Giới thiệu GraphQL và Apollo.
 • Apollo Container.
 • Query với Variables.
 • GraphQL vs Redux.
 • Mutations On The Client.
 • Thêm Items với Apollo.
 • CartItem Count với Apollo.
 • Tìm hiểu khi nào nên sử dụng GraphQL.
Dự án: Mobile Support
 • Hỗ trợ giao diện mobile cho dự án.
Dự án: React Performance
 • Giới thiệu kỹ thuật Splitting.
 • React Lazy + Suspense.
 • Error Boundaries.
 • React.memo, PureComponent, shouldComponentUpdate.
 • useCallback.
 • useMemo.
 • Gzipping và Compression.
 • React <Profiler>.
 • React Performance Cheat Sheet.
Các Câu Hỏi Phỏng Vấn Thường Gặp
 • Giảng viên chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn.
 • Hướng dẫn chi tiết làm thế nào để trả lời phỏng vấn tốt nhất.
Progressive Web App
 • Giới thiệu.
 • PWA – HTTPS.
 • Hướng dẫn chuyển đổi dự án sang PWA.
Firebase Security
 • Học về các quy tắc bảo mật trong Firebase.
 • User Security Rule.
 • Others Security Rule.
Testing Trong React
 • Các kiểu Test trong React.
 • Các thư viện Test.
 • Unit Tests
 • Integration Tests.
 • Automation Testing.
 • Cấu hình Jest.
 • Asynchronous Tests
 • Mocks và Spies
 • Enzyme vs React Testing Library.
 • Snapshot Testing.
 • Snapshot Testing + Code Coverage.
 • Testing Stateful Components.
 • Testing Connected Components.
 • Testing Reducers.
 • Testing Actions.
Webpack + Babel
 • Giới thiệu Webpack + Babel.
 • Cấu hình Webpack.
Dự Án Cuối Kỳ
 • Giảng viên hướng dẫn học viên làm dự án cuối kỳ.
 • Tổng kết.

Yêu cầu đầu vào

 • Có kiến thức cơ bản JavaScript + HTML + CSS. Nếu bạn chưa có các kiến thức cơ bản này vui lòng học trước Khoá Học JavaScriptKhóa Học HTML CSS.
 • Yêu cầu có máy tính cá nhân để thực hành.

Chính Sách Hỗ Trợ

 • Nếu học viên gặp khó khăn, giảng viên (trợ giảng) sẽ hỗ trợ ngay trong ngày hoặc tối đa 12 tiếng kể từ lúc học viên gửi yêu cầu.
 • Sau khi nhận yêu cầu hỗ trợ từ học viên, để linh động thì trước tiên giảng viên (trợ giảng) sẽ gửi video giải thích. Nếu sau khi coi video mà học viên vẫn chưa hiểu thì giảng viên (trợ giảng) sẽ liên hệ để hỗ trợ trực tiếp 1-1.
 • Sau khi học viên nộp bài tập thì giảng viên (trợ giảng) sẽ chấm và trả kết quả ngay trong ngày hoặc tối đa 12 tiếng kể từ lúc học viên nộp bài.
 • Giảng viên (trợ giảng) sẽ xem kỹ từng dòng code trong bài tập của học viên và có kèm theo video giải thích, file đánh giá chi tiết rõ ràng để học viên biết mình cần cải thiện điều gì.
 • Bảo Hành Kiến Thức Trọn Đời. Bạn sẽ được đào tạo và hỗ trợ không có giới hạn cho đến khi hoàn thành khóa học.

Chính Sách Hoàn Tiền

 • Trong vòng 12 ngày, tính từ thời điểm bắt đầu khóa học, nếu học viên có yêu cầu hoàn tiền và chấm dứt chương trình đào tạo thì trung tâm sẽ hoàn tiền 100%.

Quyền lợi

 • Cam Kết Nắm Vững Kiến Thức React Sau Khi Hoàn Thành Khóa Học.
 • Được tư vấn chi tiết trước khi đăng ký khóa học.
 • Được học Miễn Phí 1 chương đầu, sau đó mới đăng ký chính thức.
 • Học ngay khi đăng ký, không cần phải chờ đợi.
 • Được đào tạo bởi giảng viên là Project Leader / Manager trong doanh nghiệp.
 • Được giới thiệu hồ sơ đến các công ty đối tác sau khi hoàn thành khóa học.
 • Thời lượng học: 3 tháng
 • Thời lượng hỗ trợ: Trọn đời
 • Hình thức: Online
 • Học phí: 2.499.000đ
Đăng Ký Ngay Tư vấn Thêm

Các khoá học khác

Khóa học Frontend

Thời lượng 8 tháng

Khóa học Full Stack

Thời lượng 12 tháng

Khóa học React Native

Thời lượng 2.5 tháng

Khóa học HTML CSS

Thời lượng 2.5 tháng

5 2 votes
Đánh giá
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments