Khóa học

Khóa Học Lập Trình Di Động React Native Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Khóa học React Native (IOS & Android) sẽ giúp bạn chinh phục các kiến thức trọng tâm dễ dàng và nhanh chóng. Rèn luyện kỹ năng với hơn 100 bài tập thực hành và tự làm dự án thực tế ngay trong buổi học.

Khóa học React Native

Phương Pháp Hybrid

 • Hiệu quả: quy trình cụ thể giúp kiến thức trở thành kỹ năng phản xạ của học viên.
 • Tận tâm: đội ngũ giảng viên luôn đồng hành, sát cánh, và có mặt hỗ trợ kịp thời khi bạn gặp khó khăn.
 • Tiết kiệm: Tiết kiệm chi phí học hơn 50%.
XEM CHI TIẾT
3 trụ cột của phương pháp Hybrid

Nội dung khóa học

Setup Môi Trường
 • Cài đặt môi trường React Native.
 • Thiết lập Android (JDK, Android Studio).
 • Thiết lập IOS (XCode).
Khái Niệm Nền Tảng
 • Tại sao nên sử dụng React.
 • Tìm hiểu cơ chế Imperative và Declarative.
 • Cấu trúc Component.
React Cơ Bản
 • Giới thiệu cấu trúc folder của React Native.
 • Tìm hiểu App component.
 • Khai báo một component.
 • Tìm hiểu JSX.
 • Hiển thị array trong react.
 • Refs, fragment.
 • Truy vấn dữ liệu từ máy chủ.
 • Kỹ thuật phân chia component chuyên nghiệp.
 • State và Props nâng cao.
 • Render có điều kiện.
 • Các lifecycle methods của component.
 • Ứng dụng làm project danh sách sản phẩm.
React Hooks
 • Giới thiệu react hooks.
 • useState() hook.
 • useEffect() hook.
 • Thiết lập lifecycle methods bằng useEffect().
 • Tự tạo hook (Custom hook).
React Navigation
 • Cài đặt thư viện React Navigation.
 • Kiến thức cơ bản Navigators (Stack, Native Stack, Drawer, Bottom Tabs,…)
 • Thiết lập cấu trúc cho các navigators và screens.
 • Điều hướng giữa các màn hình.
 • Truyền params.
 • Nesting navigators.
 • Navigation lifecycle.
 • Tùy chỉnh Header và Bottom Tabs.
Context API
 • Khái niệm Context API cơ bản.
 • createContext().
 • useContext().
 • Tìm hiểu Context Provider.
Redux Cơ Bản
 • Tổng quan Redux.
 • Kiến thức nền tảng.
 • Thuật ngữ trong Redux.
 • Các nguyên lý cần nắm vững khi làm việc với Redux.
 • Cài đặt thư viện Redux và thiết lập cấu trúc dự án.
 • Thiết lập store, actions, store, selectors.
 • Tìm hiểu Middleware.
 • Debug với Redux DevTools.
 • Sử dụng thư viện react-redux để tích hợp Redux vào UI.
 • Dispatching actions.
Redux Nâng Cao
 • Xử lý logic bất đồng bộ bằng Redux Thunk.
 • Truy vấn dữ liệu từ máy chủ.
 • Tạo action creators.
Redux Toolkit
 • Cài đặt thư viện @reduxjs/toolkit.
 • Thiết lập store.
 • Tối ưu packages trong dự án.
 • Thiết lập các slice.
 • Immutable updates với Immer.
 • Thiết lập Thunks.
Redux Toolkit Query Cơ Bản
 • Giới thiệu RTK Query.
 • Cơ chế RTK Query Caching.
 • Cấu hình RTK Query vào trong dự án.
 • Hiển thị danh sách dữ liệu từ máy chủ.
 • Sort dữ liệu.
 • Hiển thị dữ liệu chi tiết từ máy chủ.
 • Thêm mới dữ liệu vào hệ thống máy chủ.
 • Refreshing cached data.
Redux Toolkit Query Nâng Cao
 • Cập nhật dữ liệu có sẵn trong hệ thống máy chủ.
 • Cơ chế cache dữ liệu của RTK Query.
 • Quản lý danh sách dữ liệu (fetch, select, inject).
 • Thao tác với dữ liệu trả về (transform, normalize, select,…).
 • Cơ chế cache nâng cao.
 • Tìm hiểu phương pháp optimistic update
Authentication
 • Tìm hiểu cơ chế Authentication.
 • Cách hoạt động của Access Token.
 • Sử dụng Async Storage để lưu trữ dài hạn Access Token.
 • Phân quyền routes bên trong React Navigation.
 • Xử lý lỗi 401 và 403 phản hồi từ backend.
Tối Ưu Ứng Dụng
 • Kỹ thuật lazy load.
 • React.memo().
 • Sử dụng React DevTools để đo lường hiệu suất.
 • useCallback() hook.
 • useMemo() hook.
 • React Profiler.
Các Chức Năng Nâng Cao
 • Chụp ảnh từ thiết bị và upload lên máy chủ.
 • Thiết lập Local Notification.
Project Cuối Môn
 • Giảng viên hướng dẫn lựa chọn đề tài.
 • Sử dụng phần mềm draw.io để phác họa dự án.
 • Mô tả các chức năng cần làm.
 • Thực hiện project với sự hỗ trợ của giảng viên trong 2 tháng.
 • Upload ứng dụng lên máy chủ.
 • Giảng viên đánh giá dự án.
 • 1634 học viên tốt nghiệp
 • Thời lượng: 3 tháng
 • Hình thức: Hybrid hoặc Online 1 kèm 1
 • Học phí: 4.000.000
Đăng Ký Ngay Tư vấn thêm

Tại Sao Bạn Nên Chọn Học Tại LetDiv

Giáo án phù hợp với nhu cầu tuyển dụng

Giáo Án Phù Hợp Với Nhu Cầu Tuyển Dụng

Dễ dàng trúng tuyển phỏng vấn khi xin việc

Lộ trình học nhanh chong

Lộ Trình Nhanh Chóng

Nắm vững React Native chỉ trong 2.5 tháng

Thực hành liên tục

80% Thời Gian Thực Hành

Giảng viên cầm tay chỉ việc cho đến khi làm đúng 100%

giải đáp cho học viên

Hỗ Trợ 1-1 Trong Vòng 15 Phút

Mentor giải đáp mọi thắc mắc trong vòng 15 phút

Học lại hoàn toàn miễn phí

Học Lại Không Giới Hạn

Đóng học phí 1 lần và học không giới hạn

hỗ trợ việc làm

Hỗ Trợ Việc Làm

Hỗ trợ giới thiệu hồ sơ sau khi tốt nghiệp

Đối tượng học

Đối Tượng Học

 • Các bạn có đam mê lập trình di động (mobile).
 • Muốn tự khai thác thị trường phát triển ứng dụng di động đầy tiềm năng.
 • Các bạn đang học lập trình React Native chưa tự tin với kiến thức của mình.
 • Các bạn có kiến thức React và muốn mở rộng thêm kỹ năng.

Bạn Sẽ Học Được Gì?

 • Các kiến thức cơ bản đến nâng cao của React Native.
 • Thao tác với State, Hook, Reducers, Context API, AsyncStorage,….
 • Sử dụng thư viện Redux (Redux Toolkit) để quản lý State.
 • Sử dụng Redux Toolkit Query để thao tác API.
 • Thiết lập Authentication cho ứng dụng.
 • Làm các chức năng chụp ảnh và upload ảnh lên hệ thống.
 • Push Notification.
 • Từng bước xây dựng ứng dụng E-commerce từ con số 0.
 • Triển khai app lên App Store và Google Play.
Bạn sẽ học được những gì

Thống Kê Khóa Học

1600+

Học viên đã hoàn thành khóa học

95%

Học viên hài lòng với chương trình đào tạo

100+

Bài tập ứng dụng thực tế

Chính Sách Hoàn Tiền Im Lặng

Trong vòng 15 ngày, kể từ thời điểm đăng ký chính thức, nếu bạn không hài lòng về chất lượng đào tạo, LetDiv sẽ hoàn tiền 100% ngay trong ngày.

LetDiv cam kết sẽ không làm phiền, thuyết phục bạn quay lại học tiếp chương trình. Mọi thứ sẽ diễn ra trong im lặng.

Chính sách hoàn tiền im lặng
 • 1634 học viên tốt nghiệp
 • Thời lượng: 3 tháng
 • Hình thức: Hybrid hoặc Online 1 kèm 1
 • Học phí: 4.000.000
Đăng Ký Ngay Tư vấn thêm