Khóa Học Lập Trình JavaScript Online Để Đi Làm

Khoá học Javascript cơ bản dành cho tất cả mọi người! Nắm vững kiến thức bằng cách rèn luyện kĩ năng với hàng chục bài tập thực hành từ dễ đến nâng cao.

khoá học javascript
pro of online learning

Ưu điểm của khóa học

 • Cam Kết Nắm Vững Kiến Thức JavaScript Sau Khi Hoàn Thành Khóa Học.
 • Thời gian học tập linh động, có thể học bất kỳ thời điểm nào.
 • Không bị giới hạn địa lý, nơi nào cũng có thể học được.
 • Chi phí phù hợp, không cần đầu tư quá nhiều như các chương trình học offline khác.
 • Được tư vấn thời gian biểu học tập phù hợp với quỹ thời gian của bạn.
 • Chủ động học theo tiến độ riêng.
 • Quá trình học tập của bạn sẽ được theo sát bởi đội ngũ LetDiv.
 • Giảng viên review từng dòng code. Hỗ trợ nhanh chóng nếu gặp khó khăn, và hỗ trợ cho đến khi học viên hiểu rõ 100% vấn đề.
 • Được thêm vào group dành riêng cho học viên.
Đăng Ký Ngay Tư vấn Thêm

Hệ Thống Bài Tập Khoa Học

👉  Rèn luyện với hơn 1000 bài tập được chọn lọc kỹ từ cơ bản đến nâng cao.

👉  Hệ thống bài tập được sắp xếp liên quan lẫn nhau giúp bạn tiếp cận vấn đề một cách dễ dàng.

👉  Học lý thuyết đến đâu, làm ngay bài tập đến đó để có thể nắm vững kiến thức.

✅  Đặc biệt: Không còn nỗi lo “học mới quên cũ” với phương pháp 3:7. Nghĩa là khi thực hành, hệ thống sẽ cung cấp 7 phần là kiến thức mới và 3 phần là kiến thức đã học để giúp bạn ôn tập tốt hơn và tự tin hơn.

✅  Các bài tập thuộc phần ôn tập sẽ được cung cấp dựa trên những kiến thức mà bạn chưa nắm vững trước đó (thông qua dữ liệu của hệ thống theo dõi rèn luyện).

Khóa học phù hợp với ai?

 • Chưa có kiến thức về lập trình (zero).
 • Có định hướng theo lộ trình Front-end hoặc Full-stack.
 • Yêu thích Javascript và muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn.
 • Đang tìm khóa học đảm bảo kiến thức để đi làm.
 • Đã và đang cố gắng học Javascript nhưng: Vẫn thực sự không hiểu Javascript hoặc cảm thấy chưa đủ tự tin để code một dự án thực tế.
 • Thích thú và có ý định tìm hiểu các library/framework như React, Angular, Vue, hoặc Node.js trong tương lai.
 • Có quỹ thời gian tối thiểu 45 phút / ngày.

Bạn sẽ được học những gì?

 • Nhanh chóng chinh phục kiến thức trọng tâm.
 • Nắm vững các kiến thức trọng tâm khó hiểu như: Scope, “this” keyword, Hoisting, Regular Function vs Arrow Function,…
 • Tìm hiểu DOM là gì? Học cách thao tác với DOM.
 • Kiến thức cơ bản HTML & CSS.
 • Cải thiện tư duy và giải quyết vấn đề như một lập trình viên chuyên nghiệp.
 • 80% thời gian học là thực hành.
 • Luyện tập với trên 1000 bài tập tăng cường từ dễ đến khó.
 • Hỗ trợ bởi giảng viên là Leader/Manager có trên 7 năm kinh nghiệm.
Bạn sẽ học được những gì

Quy trình đào tạo 1 kèm 1

quy trinh dao tao

Hệ thống Training bài bản riêng từng học viên

training system của letdiv

Lộ trình tiết kiệm thời gian

Lo trinh tiet kiem thoi gian

Nội dung khóa học

Giới thiệu và cài đặt môi trường
 • Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình JavaScript và tổng quan toàn bộ khoá học
 • Tìm hiểu JavaScript hoạt động như thế nào
 • Cài đặt môi trường và Editor
Kiến thức cơ bản
 • Thao tác JavaScript trong HTML
 • Variables
 • Variables – null, undefined và NaN
 • Strict Mode
 • Hoisting
 • Functions
 • Control Structures – If Statement
 • Control Structures – Switch
 • Control Structures – For Loop
 • Control Structures – While Loop
 • Operators: +, -, *, /, compares, Ternary, Precedence,…
Types & Scope
 • Primitive vs Reference Types.
 • Global vs Local Scope 
Arrays
 • Giới thiệu
 • Get / Set giá trị của mỗi phần tử trong array
 • Dùng forEach() để lặp qua tất cả cả phần tử
 • Thao tác với các method: Push, Pop, Unshift và Shift
 • Thao tác với các method: IndexOf, Splice và Slice
 • Filtering, Mapping và Reversing Array
 • Tìm hiểu sự khác nhau giữa concat() và join()
 • Reducing Arrays
Objects
 • Object Basics & Literal Notation
 • Properties & “this”
 • Các cách khác để khởi tạo object: Object Constructor
 • Object là reference Type
 • Prototypes
 • Constructor Functions
 • Constructor Functions & Arguments
 • “this” keyword với bind(), call() và apply()
 • Built-in Methods
Errors & Debugging
 • Debugging với Browser Developer Tools
 • Logging Data
 • Xử lý Errors với try catch
Functions nâng cao
 • Closures
 • Immediately Invoked Function Executions (IIFEs)
 • Built-in Methods & Properties
Built-in Objects & Functions
 • Timers & Intervals
 • Transforming Formats & Values
 • String Functions
 • The Math Object
 • The Date Object
 • Regular Expressions
Document Object Model (DOM)
 • Window Object
 • Location Object
 • Document Object
 • Traversing the DOM
 • Selecting Elements
 • Create and Inserting Elements
 • Delete Elements
 • Elements and Nodes
Events
 • The Event Object
 • Event Handlers
 • Event Listeners
 • Event Behavior
 • Event Object Properties
 • Changing Propagation Order
JavaScript và Http Requests (AJAX)
 • Setup and Sending GET Request
 • POST Request
Giới thiệu Libraries, Frameworks và Modules
 • Libraries và jQuery
 • Frameworks
 • Modular Code
Giới thiệu
 • ES6 vs ES5
 • Tương thích của ES6 với các trình duyệt
Chức năng nổi bật
 • Let & Block Scope
 • Constants with “const”
 • Hoisting in ES6
 • Arrow Functions
 • Arrow Functions và “this” Keyword
 • Functions và Default Parameters
 • The Rest Operator
 • The Spread Operator
 • The for-of Loop
 • Template Literals
 • Destructuring – Arrays
 • Destructuring – Objects
 • Destructuring – Summary
Modules & Classes
 • Modules Setup
 • Modules Basics
 • Import & Export Syntax
 • Strict Mode & Global Scope
 • Class Basics
 • Classes & Prototypes
 • Static Methods
 • Classes & Modules
 • Getters & Setters
 • Extending Built-in Objects
Symbols
 • Symbols Basics
 • Shared Symbols
 • Advantages of IDs / Symbols
Iterators & Generatos
 • Iterator Basics
 • Iterators in Action
 • Tạo một Custom, Iterateable Object
 • Generators Basics
 • Generators in Action
 • Controlling Iterators with throw and return
Promises
 • Creating & Resolving Promises
 • Rejecting Promises
 • Chaining Promises
 • Catching Errors
 • Built-in Methods – All and Race
Extensions of Built-in Objects
 • The Object
 • THe Math Object
 • Strings
 • The Number Object
 • Arrays
Maps & Sets
 • Maps – Creation & Adding Items
 • Maps – Managing Items
 • Maps – Looping through Maps
 • Maps – Wrap Up
 • The WeakMap
 • Sets – Creation and Adding Items
 • Sets – Managing Items
 • Sets – Looping through Sets
 • Sets – Wrap Up
 • The WeakSet
The Reflect API
 • Tạo Objects với Reflect.construct()
 • Gọi Function với Reflect.apply()
 • Reflect và Prototypes
 • Reflect.construct(), apply() và Prototypes Interaction
 • Truy cập Properties với Reflect
 • Phân tích Objects với Reflect.ownKeys()
 • Khởi tạo & xoá Properties với Reflect
 • Preventing Object Extensions & Wrap Up
The Proxy API
 • Proxies & Reflect
 • Sử dụng Proxies như Prototypes
 • Proxies as Proxies
 • Wrapping Functions
 • Revocable Proxies
 • Wrap Up

Yêu cầu đầu vào

 • Không cần có kiến thức Code để tham gia khóa học này!
 • Yêu cầu có máy tính cá nhân để thực hành.

Chính Sách Hỗ Trợ

 • Nếu học viên gặp khó khăn, giảng viên (trợ giảng) sẽ hỗ trợ ngay trong ngày hoặc tối đa 3 tiếng kể từ lúc học viên gửi yêu cầu.
 • Sau khi nhận yêu cầu hỗ trợ từ học viên, để linh động thì trước tiên giảng viên (trợ giảng) sẽ gửi video giải thích. Nếu sau khi coi video mà học viên vẫn chưa hiểu thì giảng viên (trợ giảng) sẽ liên hệ để hỗ trợ trực tiếp 1-1.
 • Sau khi học viên nộp bài tập thì giảng viên (trợ giảng) sẽ chấm và trả kết quả ngay trong ngày hoặc tối đa 3 tiếng kể từ lúc học viên nộp bài.
 • Giảng viên (trợ giảng) sẽ xem kỹ từng dòng code trong bài tập của học viên và có kèm theo video giải thích, file đánh giá chi tiết rõ ràng để học viên biết mình cần cải thiện điều gì.
 • Bảo Hành Kiến Thức Trọn Đời. Bạn sẽ được đào tạo và hỗ trợ không có giới hạn cho đến khi hoàn thành khóa học.

Chính Sách Hoàn Tiền

 • Trong vòng 12 ngày, tính từ thời điểm bắt đầu khóa học, nếu học viên có yêu cầu hoàn tiền và chấm dứt chương trình đào tạo thì trung tâm sẽ hoàn tiền 100%.

Quyền lợi

 • Cam Kết Nắm Vững Kiến Thức JavaScript Sau Khi Hoàn Thành Khóa Học.
 • Được tư vấn chi tiết trước khi đăng ký khóa học.
 • Được học Miễn Phí 2 chương đầu, sau đó mới đăng ký chính thức.
 • Học ngay khi đăng ký, không cần phải chờ đợi.
 • Hỗ trợ bởi giảng viên là Leader/Manager có trên 7 năm kinh nghiệm.
 • Thời lượng học: 2.5 tháng
 • Thời lượng hỗ trợ: Trọn đời
 • Hình thức: Online
 • Học phí: 2.499.000đ
Đăng Ký Ngay Tư vấn Thêm

Các khoá học khác

Khóa học Frontend

Thời lượng 8 tháng

Khóa học Full Stack

Thời lượng 12 tháng

Khóa học HTML CSS

Thời lượng 2.5 tháng

Khóa học React Native

Thời lượng 2.5 tháng

4.5 2 votes
Đánh giá
guest
18 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
nguyễn tiến thanh

nhờ tư vấn thêm khóa học javascript

letdiv

Bạn kiểm tra email nha

Nguyễn Ngọc Bích Vân

Cho em hỏi khóa học này và khóa “Khoá học lập trình JavaScript từ cơ bản đến nâng cao” khác nhau cái gì ngoài hình thức học ạ? cho em xin học phí

letdiv

Bạn kiểm tra email nha

Đỗ Khánh Vân

Hình thức học thế nào ạ

letdiv

Bạn check email giúp mình hoặc nhắn tin qua fanpage để được hỗ trợ nha Fanpage

Nguyễn Thị Như Loan

E đã chuyển khoản, kiểm tra giúp em với ạ

letdiv

Cám ơn bạn, bạn vui lòng check email nhé, bên mình sẽ gửi email xác nhận kèm thông tin đăng nhập lớp ạ

Trần Thị Ánh Tuyết

Mình cần tư vấn

letdiv

Trung tâm sẽ liên lạc lại bạn nhé

Hoàng Bảo

đã chuyển khoản, check giúp mình

letdiv

Ok bạn, trung tâm sẽ liên lạc lại bạn nhé

Nguyễn Minh Tuấn

Em muốn đăng ký, hỗ trợ em ạ

letdiv

Chào bạn, bạn check email nhé

Trần Hương

Tư vấn giúp em ạ

letdiv

Bạn check email nhé

Bùi Văn Tiến

Khóa học ok!!!

letdiv

Cám ơn bạn