Khóa Học Lập Trình JavaScript Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Với hơn 1000 bài tập được chọn lọc dựa trên các vấn đề thực tế, bạn sẽ dễ dàng nắm vững toàn bộ kiến thức JavaScript từ cơ bản đến nâng cao.

khoá học javascript
pro of online learning

Ưu điểm của khóa học

 • Cam Kết Nắm Vững Kiến Thức JavaScript Sau Khi Hoàn Thành Khóa Học.
 • Thời gian học tập linh động, có thể học bất kỳ thời điểm nào.
 • Không bị giới hạn địa lý, nơi nào cũng có thể học được.
 • Được tư vấn thời gian biểu học tập phù hợp với quỹ thời gian của bạn.
 • Chủ động học theo tiến độ riêng.
 • Quá trình học tập của bạn sẽ được theo sát bởi đội ngũ LetDiv.
 • Giảng viên review từng dòng code. Hỗ trợ nhanh chóng nếu gặp khó khăn, và hỗ trợ cho đến khi học viên hiểu rõ 100% vấn đề.
 • 1573 học viên tốt nghiệp
 • Thời lượng hỗ trợ: Trọn đời
 • Hình thức: Online 1 kèm 1
 • Học phí: Chi tiết
Đăng Ký Ngay Tư vấn Thêm

Hệ Thống Bài Tập Khoa Học

👉  Rèn luyện với hơn 1000 bài tập được chọn lọc kỹ từ cơ bản đến nâng cao.

👉  Hệ thống bài tập được sắp xếp liên quan lẫn nhau giúp bạn tiếp cận vấn đề một cách dễ dàng.

👉  Học lý thuyết đến đâu, làm ngay bài tập đến đó để có thể nắm vững kiến thức.

✅  Đặc biệt: Không còn nỗi lo “học mới quên cũ” với phương pháp 3:7. Nghĩa là khi thực hành, hệ thống sẽ cung cấp 7 phần là kiến thức mới và 3 phần là kiến thức đã học để giúp bạn ôn tập tốt hơn và tự tin hơn.

✅  Các bài tập thuộc phần ôn tập sẽ được cung cấp dựa trên những kiến thức mà bạn chưa nắm vững trước đó (thông qua dữ liệu của hệ thống theo dõi rèn luyện).

Cam kết của khóa học

Khóa học phù hợp với ai?

 • Chưa có kiến thức về lập trình (zero).
 • Có định hướng theo lộ trình Front-end hoặc Full-stack.
 • Yêu thích Javascript và muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn.
 • Đang tìm khóa học đảm bảo kiến thức để đi làm.
 • Đã và đang cố gắng học Javascript nhưng: Vẫn thực sự không hiểu Javascript hoặc cảm thấy chưa đủ tự tin để code một dự án thực tế.
 • Thích thú và có ý định tìm hiểu các library/framework như React, Angular, Vue, hoặc Node.js trong tương lai.
 • Có quỹ thời gian tối thiểu 45 phút / ngày.

Bạn sẽ được học những gì?

 • Nhanh chóng chinh phục kiến thức trọng tâm.
 • Nắm vững các kiến thức trọng tâm khó hiểu như: Scope, “this” keyword, Hoisting, Regular Function vs Arrow Function,…
 • Tìm hiểu DOM là gì? Học cách thao tác với DOM.
 • Kiến thức cơ bản HTML & CSS.
 • Cải thiện tư duy và giải quyết vấn đề như một lập trình viên chuyên nghiệp.
 • 80% thời gian học là thực hành.
 • Luyện tập với hơn 1000 bài tập tăng cường từ dễ đến khó.
 • Hỗ trợ bởi giảng viên là Leader/Manager có trên 7 năm kinh nghiệm.
Bạn sẽ học được những gì

Quy trình đào tạo 1 kèm 1

quy trinh dao tao

Hệ thống Training bài bản riêng từng học viên

training system của letdiv

Nội dung khóa học

Giới Thiệu Và Cài Đặt Môi Trường
 • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng giáo án.
 • Cài đặt công cụ viết code (VS Code).
 • Thiết lập máy chủ bằng Extension Live Server.
 • Tìm hiểu cách hoạt động của JavaScript trên Chrome.
Nền Tảng Lập Trình
 • Tìm hiểu biến và thao tác với biến.
 • Chuẩn Cammel Case.
 • Comment trong JavaScript.
 • Các kiểu dữ liệu cơ bản.
 • Thao tác với array và object.
 • Sự khác nhau giữa Null & Undefined.
 • Giá trị NaN.
 • Chuyển đổi kiểu dữ liệu.
Toán Tử
 • Tìm hiểu chi tiết toán tử cộng.
 • Các toán tử toán học cơ bản.
 • Toán tử ++ và –.
 • Ứng dụng toán tử % để xác định số chẵn và số lẻ.
 • Sự khác nhau giữa toán tử == và ===.
 • Toán tử Ternary.
 • Hướng dẫn sử dụng Test Case để làm bài.
 • Tìm hiểu thứ tự thực thi của các toán tử trong một
  phép toán phức tạp.
Control Flow
 •  Câu lệnh if, else, và else if.
 • Câu lệnh switch.
 • Giá trị Truthy và Falsy.
 • Vòng lặp for.
 • Ứng dụng break và continue.
 • Vòng lặp while.
 • Khai báo function.
 • Function trong JS là một giá trị.
 • Kỹ thuật truy vết lỗi (Debug).
Kiểu Dữ Liệu Chuyên Sâu
 • Kiểu dữ liệu primitive.
 • Kiểu dữ liệu reference.
 • Array và function là kiểu reference.
 • So sánh bằng kiểu primitive.
 • So sánh bằng kiểu reference.
 • Những lưu ý khi truyền giá trị vào function
Scope
 • Giới thiệu khái niệm scope.
 • Global scope.
 • Function scope (Local scope).
 • Nested scope.
 • Định nghĩa chế độ chặt chẽ (use strict).
 • Cơ chế Hoisting
Các Method Của Array
 • Thêm và xóa phần tử trong array.
 • Method forEach().
 • Method filter().
 • Method indexOf().
 • Method map().
 • Method reverse().
 • Method join().
 • Method concat().
 • Method reduce()
Chi Tiết Về Object
 • Thao tác với object.
 • Tham chiếu this.
 • Method bind(), call(), và apply().
 • Constructor function.
 • Tìm hiểu chi tiết prototype.
 • Xử lý lỗi bằng try…catch
Các Functions và Objects Tiện Ích
 • Function setTimeout().
 • Function setInterval().
 • Định dạng giá trị số.
 • Thao tác với string.
 • Ứng dụng Math Object để tính toán.
 • Ứng dụng Date Object để thao tác với thời gian
Các Chức Năng Nổi Bật Của ES6+
 • Block scope.
 • Khai báo biến bằng keyword let.
 • Sự khác nhau giữa let và var.
 • Khai báo biến bằng keyword const.
 • Arrow function.
 • Default parameters, rest parameter.
 • Toán tử spread.
 • Vòng lặp for…of.
 • Template string.
 • Array destructuring.
 • Object Destructuring.
 • Tổ chức các file theo Modules.
Class
 • Khai báo class.
 • Static method.
 • Tính kế thừa của class.
 • Các cú pháp object mở rộng.
Keyword This Toàn Tập
 • Xác định tham chiếu this bên trong function.
 • Xác định tham chiếu this bên trong method.
 • Thay đổi tham chiếu keyword this.
 • Xác định tham chiếu this bên trong arrow function.
Bất Đồng Bộ
 • Tìm hiểu đồng bộ và bất đồng bộ.
 • Hiện tượng callback hell.
 • Promise.
 • Dùng promise chain để giải quyết callback hell.
 • Method Promise.all().
 • Method Promise.race().
 • Async function và biểu thức await
DOM (Ứng Dụng JS Để Phát Triển Web)
 • Tìm hiểu DOM và các thuật ngữ liên quan.
 • Kỹ thuật traverse.
 • Sử dụng các method để truy vấn elements.
 • Thêm, xóa, và cập nhật attribute của elements.
 • Property .textContent và .innerHTML.
 • Thêm và xóa Node.
 • Thao tác với events.
 • Các events phổ biến.
 • Event bubbling.
 • Sử dụng ajax để truy vấn dữ liệu từ máy chủ
Project Cuối Môn
 • Giảng viên hướng dẫn lựa chọn đề tài.
 • Sử dụng phần mềm draw.io để phác họa dự án.
 • Mô tả các chức năng cần làm.
 • Thực hiện project với sự hỗ trợ của giảng viên trong 2 tháng.
 • Upload ứng dụng lên máy chủ.
 • Giảng viên đánh giá dự án

Yêu cầu đầu vào

 • Không cần có kiến thức Code để tham gia khóa học này!
 • Yêu cầu có máy tính cá nhân để thực hành.

Chính Sách Hỗ Trợ

 • Nếu học viên gặp khó khăn, giảng viên (trợ giảng) sẽ hỗ trợ ngay trong ngày hoặc tối đa 1 tiếng kể từ lúc học viên gửi yêu cầu.
 • Sau khi học viên nộp bài tập thì giảng viên (trợ giảng) sẽ chấm và trả kết quả ngay trong ngày hoặc tối đa 3 tiếng kể từ lúc học viên nộp bài.
 • Giảng viên (trợ giảng) sẽ xem kỹ từng dòng code trong bài tập của học viên và có kèm theo video giải thích, file đánh giá chi tiết rõ ràng để học viên biết mình cần cải thiện điều gì.
 • Bảo Hành Kiến Thức Trọn Đời. Bạn sẽ được đào tạo và hỗ trợ không có giới hạn cho đến khi hoàn thành khóa học.

Chính Sách Hoàn Tiền

 • Trong vòng 10 ngày, tính từ thời điểm bắt đầu khóa học, nếu học viên có yêu cầu hoàn tiền và chấm dứt chương trình đào tạo thì trung tâm sẽ hoàn tiền 100%.

Quyền lợi

 • Cam Kết Nắm Vững Kiến Thức JavaScript Sau Khi Hoàn Thành Khóa Học.
 • Được tư vấn chi tiết trước khi đăng ký khóa học.
 • Được học Miễn Phí 2 chương đầu, sau đó mới đăng ký chính thức.
 • Học ngay khi đăng ký, không cần phải chờ đợi.
 • Hỗ trợ bởi giảng viên là Leader/Manager có trên 7 năm kinh nghiệm.
 • 1573 học viên tốt nghiệp
 • Thời lượng hỗ trợ: Trọn đời
 • Hình thức: Online 1 kèm 1
 • Học phí: Chi tiết
Đăng Ký Ngay Tư vấn Thêm

Các khoá học khác

Khóa Học HTML CSSS

689 học viên tốt nghiệp

Khóa Học React

395 học viên tốt nghiệp

Khóa Học Frontend

471 học viên tốt nghiệp

Khóa Học JavaScript

1573 học viên tốt nghiệp

4.5 2 votes
Đánh giá
guest
20 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments
Tuan

Cho hỏi học phí khoá học js với ạ

letdiv

Bạn liên hệ fanpage nha: https://www.facebook.com/letdiv.innovation

nguyễn tiến thanh

nhờ tư vấn thêm khóa học javascript

letdiv

Bạn kiểm tra email nha

Nguyễn Ngọc Bích Vân

Cho em hỏi khóa học này và khóa “Khoá học lập trình JavaScript từ cơ bản đến nâng cao” khác nhau cái gì ngoài hình thức học ạ? cho em xin học phí

letdiv

Bạn kiểm tra email nha

Đỗ Khánh Vân

Hình thức học thế nào ạ

letdiv

Bạn check email giúp mình hoặc nhắn tin qua fanpage để được hỗ trợ nha Fanpage

Nguyễn Thị Như Loan

E đã chuyển khoản, kiểm tra giúp em với ạ

letdiv

Cám ơn bạn, bạn vui lòng check email nhé, bên mình sẽ gửi email xác nhận kèm thông tin đăng nhập lớp ạ

Trần Thị Ánh Tuyết

Mình cần tư vấn

letdiv

Trung tâm sẽ liên lạc lại bạn nhé

Hoàng Bảo

đã chuyển khoản, check giúp mình

letdiv

Ok bạn, trung tâm sẽ liên lạc lại bạn nhé

Nguyễn Minh Tuấn

Em muốn đăng ký, hỗ trợ em ạ

letdiv

Chào bạn, bạn check email nhé

Trần Hương

Tư vấn giúp em ạ

letdiv

Bạn check email nhé

Bùi Văn Tiến

Khóa học ok!!!

letdiv

Cám ơn bạn