Khóa Học Git

Khóa Học Git Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

Chinh phục Git dễ dàng với hệ thống lý thuyết và bài tập khoa học đa dạng, từ cơ bản đến nâng cao.

 • Giảng viên Tùng ViO
 • Ngày cập nhật 05/2024

Bạn sẽ học được gì?

Khóa học này bao gồm

Nội dung khóa học

Giới Thiệu
 • Tổng Quan
 • Git là gì? Tại sao bạn cần phải dùng Git
 • Git vs GitHub
Cài Đặt Git & Các Câu Lệnh Unix Cơ Bản
 • Giới Thiệu
 • Cài Đặt Git Trên Windows
 • Cài Đặt Git Trên Mac
 • Thiết Lập Name Và Email
 • Các Câu Lệnh Unix
 • Điều Hướng (Unix)
 • Tạo File Và Folder (Unix)
 • Xóa File Và Folder (Unix)
Git Cơ Bản
 • Repository
 • Khởi Tạo Repository
 • Tìm Hiểu Cơ Chế Commit
 • Tạo Commit
 • Quy Tắc Commit
 • Lệnh Log
 • Hiểu ĐÚNG Cơ Chế Commit
Commit Nâng Cao
 • Cài Đặt GitKraken
 • Hướng Dẫn Commit (GitKraken)
 • Cập Nhật Commit Gần Nhất Với Amend
 • Cập Nhật Commit Gần Nhất Bằng GitKraken
 • Tìm Hiểu Git-Ignore
Làm Việc Với Branch
 • Branch Là Gì?
 • Tạo Branch
 • Lệnh Tắt Tạo Và Chuyển Branch
 • Hiểu Đúng Cơ Chế Branch
 • Đổi Tên Branch
 • Xóa Branch
Git Merge
 • Giới Thiệu
 • Merge Là Gì?
 • Chi Tiết Hoạt Động Của Git Merge
 • Mô Phỏng Merge Thông Thường
 • Merge Conflict

Đối tượng học

 • Sinh viên CNTT mong muốn bổ túc kiến thức để đủ điều kiện đi làm công ty.

 • Đang học lập trình nhưng mất gốc hoặc không tự tin.

 • Chưa có kiến thức lập trình (zero) và muốn bắt đầu học bài bản từ đầu.

 • Làm trái ngành và mong muốn chuyển đổi sang lĩnh vực lập trình an toàn và hiệu quả.

 • Đang đi làm nhưng muốn cải thiện kiến thức để tiến xa hơn trong sự nghiệp (senior).

Khóa Học Git
Miễn Phí

Khóa học này bao gồm