4 Tính Năng Git “Quan Trọng Nhất” Lập Trình Viên Phải Nắm Vững 🚀

4 tính năng git quan trong nhất

4 tính năng Quan Trọng Nhất của Git bắt buộc bạn phải nắm vững trước tiên.

Khi đã thành thạo 4 tính năng này, bạn sẽ không còn nỗi lo sợ là vô tình xóa mất code quan trọng trong dự án mà không thể khôi phục lại được!

Git là gì? Tại sao lập trình viên nào cũng cần “Phải” biết!

Quản lý Repository

Bạn có thể tạm hiểu Repository là nơi lưu trữ lịch sử của dự án, bao gồm mã nguồn, các sự thay đổi và các thông tin liên quan.

Để khởi tạo repository, bạn sử dụng lệnh git init. Sau khi khởi tạo xong, bạn có thể thực thi các câu lệnh Git bên trong folder dự án.

Nếu muốn biết trạng thái hiện tại của repository, ví dụ: file nào đã được chỉnh sửa hoặc thêm mới,… bạn sử dụng lệnh git status.

👉 Khóa Học Git Miễn Phí

Làm việc với commit

Commit được xem như là một bản sao lưu của dự án tại một thời điểm cụ thể nào đó.

Bên trong 1 commit cho chúng ta biết:

  • Những file nào đã được chỉnh sửa hoặc thêm mới.
  • Ai là người đã thực hiện.
  • Thời gian thực hiện là khi nào.

Để tạo 1 commit, bạn sử dụng lệnh git add <tên file> để thêm các sự thay đổi vào khu vực chuẩn bị (staging).

git add home-page.js

Tiếp theo là sử dụng lệnh git commit -m "nội dung mô tả" để tạo 1 commit mới.

git commit -m "thêm file trang chủ của trang web"

Nếu muốn xem lịch sử commit, bạn sử dụng lệnh git log để xem lịch sử các commit đã thực hiện.

Làm việc với nhánh (branch)

Git cho phép chúng ta tạo ra các nhánh để phát triển tính năng mới hoặc sửa lỗi mà không làm ảnh hưởng đến mã nguồn chính của dự án.

Bạn có thể hợp nhất các sự thay đổi của các nhánh vào mã nguồn chính sau khi hoàn thành.

Để tạo 1 nhánh mới, bạn sử dụng lệnh git branch <tên nhánh>.

git branch feature/chuc-nang-1

Nếu muốn chuyển sang nhánh mới tạo hoặc các nhánh khác, bạn sử dụng lệnh git switch <tên nhánh> hoặc git checkout <tên nhánh>.

git switch feature/chuc-nang-1

Hợp nhất nhánh (merge)

Sau khi hoàn thành, bạn cần hợp nhất các sự thay đổi của nhánh đã tạo trước đó vào nhánh chính, là nhánh chứa mã nguồn chính của dự án.

Trước tiên, bạn cần chuyển sang nhánh chính bằng lệnh git switch main, giả sử nhánh chính tên là main.

git switch main

Sau đó sử dụng lệnh git merge <tên nhánh> để hợp nhất nhánh của bạn vào nhánh main.

Giả sử, nhánh của bạn có tên là feature/chuc-nang-1 và bạn muốn hợp nhất vào nhánh main thì viết lệnh như sau:

git merge feature/chuc-nang-1

Trong khi hợp nhất, đôi khi có thể xảy ra xung đột.

Lúc này, Git sẽ báo lỗi và yêu cầu bạn giải quyết xung đột trước. Sau đó mới có thể hoàn thành quá trình hợp nhất.

Kết luận

Đây là 4 tính năng cơ bản quan trọng nhất khi học Git bạn cần phải nắm vững trước tiên.

Tuy nhiên, 4 tính năng này chỉ mới là khởi đầu thôi!

Nếu bạn muốn đi sâu hơn vào thế giới Git, hiểu rõ cách hoạt động của các câu lệnh phức tạp, và mong muốn trở thành “cao thủ” Git, thì hãy bắt đầu ngay với Khóa Học Git Hoàn Toàn Miễn Phí nhé:

https://letdiv.com/git-co-ban/

Tùng ViO

Tùng ViO

Mình là Tùng ViO, hiện tại đang là Founder và cũng là giảng viên tại LetDiv. Rất hân hạnh được làm quen với bạn!